Parę słów o ...

wstecz

Michał Błażejewski

prof. dr hab., Katedra Kulturoznawstwa - kierownik.
Studia filologia polska (seminarium prof. dr. Włodzimierza Dworzaczka) UAM Poznań (1971); doktorat (promotor prof. dr Andrzej Bukowski) UG (1982); habilitacja UG (1995), profesor nadzwyczajny - UG (1999), profesor (tytuł - 2005)
1972 pracownik UG
1974 w Instytucie Filologii Polskiej
1969-1991 kierownik filii Centralnego Ośrodka Informacji i Analiz Studenckiego Ruchu Kulturalnego
1982-1994 kierownik Podyplomowego Studium Wiedzy o Teatrze, Filmie i Telewizji UG
1996-1999 zastępca dyrektora ds. nauki
1999-2005 dyrektor Instytutu Filologii Polskiej
od 2002 kierownik Zakładu Wiedzy o Mediach i Kulturze Współczesnej
od 2005 kierownik Zakładu Nauk o Kulturze
od 2006 kierownik Katedry Kulturoznawstwa
od 1996 opiekun Internetowego Koła Naukowego Filologii Polskiej IKONA
od 1997 przewodniczący Rady Programowej Stowarzyszenia Literackiego Scriptus
od 1998 współpracownik Biblioteki Literatury Polskiej w Internecie - Biblioteka Literatury Polskiej w Internecie
Autor programów i opiekun specjalności zawodowych - Wiedza o kulturze, Wiedza o mediach i pracy dziennikarza, Komunikacja społeczna. Autor programu dwustopniowych magisterskich stacjonarnych studiów Kulturoznawstwa oraz programu Podyplomowych Studiów Komunikacji Społecznej i Kultury Medialnej.
Tematyka badań Teoria, filozofia i historia kultury, historia i socjologia literatury, literatura popularna, metodyka dziennikarska.
Kierowane prace
naukowo-badawcze
Ważniejsze publikacje
 • Uwagi o zastosowaniu kategorii stereotypu w badaniach tekstu literackiego: , "Gdańskie Zeszyty Humanistyczne" 1986, nr 29;
 • Adresat i antyadresat w twórczości Stanisławy Fleszarowej-Muskat, "Prace historycznoliterackie" 1987, nr 12-13;
 • Stereotypy Ziemiomorza w wybranych powieściach pisarzy Wybrzeża Gdańskiego, Gdańsk 1993;
 • J.R.R. Tolkien - Powiernik Pieśni, Gdańsk 1993; [rozszerzona wersja internetowa - www.literatura.net.pl]
 • Źle się dzieje w Dolinie Muminków (w:) Świat Muminków, Gdańsk 1995;
 • Uwagi o śmierci i umieraniu w tradycji Braci Lwie Serce, (w:) Astrid Lindgren - Barwy świata dzieciństwa, Gdańsk 1998;
 • Stara sztuka - nowe media. Opera i audiowizualne środki przekazu - próba uporządkowania związków (w:) Wszystek krąg ziemski. Antropologia, historia, literatura..., Wrocław 1998;
 • Fleszarowa Sopocka albo - jak być kochaną..., Gdańsk 1999;
 • Baśnie Braci Grimm i muzyka. "Literatura Ludowa" 2000 nr 4-5;
 • " Siódme zmysły". Dywagacje niemuzykologiczne - za to w formie suity na instrument solo. "Literatura Ludowa" 2002 nr 1;
 • "Na drogach, kędy zły nie kroczy..." - o wędrowaniu w dramatach Ryszarda Wagnera [w] Wędrować, pielgrzymować, być turystą. Podróż w dyskursach kultury..., Opole 2003;
 • Gdy zmysły grają... Muzyka, literatura, emocje i znaczenie [w] Od liryki do retoryki. W kręgu słowa, literatury i kultury..., Gdańsk 2004;
 • Dialog w przestrzeni kultury, Gdańsk 2005.
Adres

Katedra Kulturoznawstwa, Uniwersytet Gdański,
80-266 Gdańsk, ul. Grunwaldzka 238 a;

tel. 0-58 523-40-53
e-mail: kultura@univ.gda.pl;

http://www.fh.ug.gda.pl/struktura_wydzialu/katedra_kulturoznawstwa/kulturoznawstwo.html